Gulbenes sporta centra pakalpojumi

Gulbenes sporta centrs piedāvā šādus pakalpojumus 

Aicinām Jūs apmeklēt Gulbenes sporta centru (Skolas ielā 12A) un izmantot tā iespējas:

✔ divas sporta spēļu zāles; 

✔ sešas ģērbtuves un dušas;

✔ aerobikas zāle;

✔ trenažieru zāle;

✔ sauna ar baseinu;

✔ 500 sēdvietas tribīnēs pirmajā zālē;

✔apskaņošanu;

✔ vestibila zāli (galda tenisam un novusam);

✔ kafejnīcas telpas;

✔ alpīnistu kāpšanas siena;                        
✔ sporta laukums ar gumijoto skrejceļu , vieglatlētikas sektoriem (lodes, diska, tāllēkšanas, šķēpa);

✔ trīs strītbola laukumi;

✔ viens pludmales volejbola laukums un futbola laukums.                          

Sazināties ar mums
Gulbenes sporta centrs

Piedāvājam īrēt telpas sacensību, pasākumu, izstāžu un citu pasākumu organizēšanai.

Divas sporta zāles

Nodarbības grupām iespējamas katru darba dienu, sākot no plkst. 19.00
(atkarībā no esošā zāles noslogojuma), bet sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00

Iestādēm un uzņēmumiem zāles īre, sākot no € 9.96/st. (+PVN), atkarībā no cilvēku skaita un laika. 

Individuālais zāles apmeklējums darba dienu vakaros (pēc noslogojuma) un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 pēc pieprasījuma;

✓ pieaugušajiem €1.76/st. (+PVN),

✓ skolēniem -  €1.17/st. (+PVN),

Laiks jāsaskaņo pa tel. 64471294

Sazināties ar mums

Aerobikas zāle

Ja vēlaties pievienoties Irēnas Aizpures vadītajai veselības vingrošanas grupai, nodarbības notiek katras nedēļas otrdienās, ceturtdienās no plkst. 19:00 līdz 20:00 

Aerobikas zāles īre grupām ir pēc vienošanās. (tel. 64471294)

Sazināties ar mums

Sauna ar baseinu

Saunas kompleksa apmeklējuma cena - € 9.40/st. (+PVN),

Saunas apmeklējuma laiks jāsaskaņo pa tālr. 64471294.

Sazināties ar mums

Trenažieru zāle

Trenažieru zāli var apmeklēt visu sporta centra darba laiku (no 7:30
līdz 22:00), bet vakaros pirmdien, trešdien un piektdien no plkst. 17.00 līdz 20.30 zāles instruktors Ingolfs Lūsis (tālr. 26165822) sniegs konsultācijas:

✔ skolēniem - € 1.76/1.5st. (+PVN);

✔ pieaugušajiem€2.33/1.5st. (+PVN),


Piedāvājam arī iegādāties abonementus

Sazināties ar mums

Alpīnistu kāpšanas siena

Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem piedalās ar rakstisku vecāku atļauju!

Instruktors Ingolfs Lūsis

Darba laiks: trešdien no plkst. 18:00 līdz 19:00

Citās dienās apmeklējuma laiks jāsaskaņo ar instruktoru (tālr. 26165822).

✔ individuālo pakalpojumu cenrādis – € 1.42(+PVN)/st.

Sazināties ar mums

No maksāšanas par sporta centra sporta laukuma sektoru izmantošanu atbrīvoti:

✔ Gulbenes novada iedzīvotāji;

✔ Gulbenes novada skolnieki.


Visiem, kas izmanto sporta centra pakalpojumus sportiskām norisēm, ģērbtuve un duša ir bez maksas.

Gulbenes novada valsts 
ģimnāzijas stadions

Piedāvājam īrēt telpas  sacensību, pasākumu, izstāžu un citu pasākumu organizēšanai:

✔ divi asfaltēti basketbola laukumi;
✔ divi pludmales volejbola laukumi;
✔ divi asfaltēti volejbola laukumi;
✔ hokeja laukums;
✔ skeitparks;
✔ futbola laukums ar tribīnēm; 
✔ divas ģērbtuves sportistiem;
✔ trenažieru zāle; 
✔ brīvās cīņas zāle;
✔ vestibila zāle (šautriņu mešanai, galda tenisam un novusam).

Uzdod jautājumu
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadions

Aicinām Jūs apmeklēt Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadionu, kas atrodas O.Kalpakaielā –1A.

Stadiona komplekss

✔ Stadiona kompleksa izmantošana - 1 stunda - € 61.16 (+PVN)

Sazināties ar mums

Vieglatlētikas sektors

✔ Vieglatlētikas sektoru izmantošana - 1 stunda - € 16.53 (+PVN)

✔ Vieglatlētikas sektoru izmantošana - 1 persona, 1 stunda - € 2.07 (+PVN)

Sazināties ar mums

Trenažieru zāle

Trenažieru zāli var apmeklēt visu stadiona darba laiku (no 8:00 līdz 17:00)
(tālr. 64472058) 

✔ individuāli skolēniem - €1.17/1.5st.(+PVN);

✔ pieaugušajiem - €1.40/1st.(+PVN),

✔ trenažieru zāles izmantošana grupām - (1.5 stundas 5 personas - € 5.88 (+PVN)

✔ trenažieru zāles apmeklējuma abonements mēnesim - 1 stunda dienā 1 pers. - € 12.40 (+PVN)

Sazināties ar mums

Brīvās cīņas zāle

Instruktori Dzintars Abakoks (tālr 29177269) vada nodarbības grupām, kas notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās piektdienās no plkst. 16:00 līdz18:00.
Gulbenes „K.S.P.” Sporta klubs (tālr. 26430455) vada nodarbības grupām, kas notiek pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00

✔ cīņas zāles izmantošana grupām - 1 st. 8 pers.- € 5.78 (+ PVN)

✔ Individuāli skolēniem - 1 st.  1 pers. - € 0.59+(PVN)

✔ Individuāli pieaugušajiem  - 1 st.  1 pers.- € 1.16+(PVN)

✔ Cīņas zāles apmeklējuma abonements mēnesim - 1 st. dienā 1 pers. - € 9.92+(PVN)

Sazināties ar mums

Vestibila zāle

Vestibila zāles izmantošana grupām  1 st. 8 pers. - € 4.72 (+PVN)
Netradicionālo sporta veidu inventāra izmantošana (galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā): 

✔ skolēniem, pensionāriem 1 stunda 1 personai- €0.59 (+PVN)

✔ pieaugušajiem 1 stunda 1 personai  -  €1.17 (+PVN )

Sazināties ar mums

3 pludmales volejbola laukumi

Smilšu volejbola laukuma izmantošana 1 st. - € 3.31+PVN (4.01)

Sazināties ar mums

Strītbola laukums

Informācija tiek sagatavota

Sazināties ar mums

Skrejceļš 

Informācija tiek sagatavota

Sazināties ar mums

Hokeja laukums

Informācija tiek sagatavota

Sazināties ar mums

Slidu noma

Slidu noma:
✔ bērniem par 1 pāri - € 2.00

✔ pieaugušajiem par 1 pāri  -  €2.07 (+PVN)

Slidu asināšana:

✔ bērniem par 1 pāri - € 1.00
✔ pieaugušajiem par 1 pāri - € 1.24 (+PVN)

Sazināties ar mums

Futbola laukums ar dabisko segumu

Futbola laukuma izmantošana 1 st. - € 33.06+PVN (40.00)

Sazināties ar mums

Skatītāju tribīnes 1500 vietām

Informācija tiek sagatavota

Sazināties ar mums

No maksas pakalpojuma par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona telpu izmantošanu atbrīvoti:

✔ Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie sporta nodarbībās un stundās,

✔ Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, 

✔ pensionāri, 

✔ invalīdi, 

✔ novada izlases sportisti, 

✔ sporta biedrības (nodibinājumi), kurās Gulbenes novada pašvaldība ir dalībnieks.


No maksas pakalpojuma par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona āra laukumu un sektoru izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji.


Citus interesentus sporta sacensību vai pasākumu organizēšanai no maksas par stadiona
telpu, āra laukumu un sektoru izmantošanu var atbrīvot ar Gulbenes novada
pašvaldības izpilddirektora saskaņojumu.


Visiem, kas izmanto stadiona pakalpojumus sportiskām norisēm, ģērbtuve un duša ir bez maksas!